Təkamül nəzəriyyəsinin Süqutu

Adnan Oktar

Bu sayt Harun Yəhya imzasından istifadə edən hörmətli Adnan Oktarın əsərlərindən istifadə edilərərk hazırlanılmışdır. Yazarın digər əsərlərini www.adnanoktar.az saytından izləyə bilərsiz.
Kanalın tezlikləri: 12524 Vertical - 22500

A9 tv

Hörmətli Adnan Oktarın əsərlərindən istifadə edilən sənədli filmləri A9 televiziya kanalından izləyə bilərsiz. Bununla yanaşı televiziya kanalında hörmətli Adnan Oktarın və tələbələrinin iştirak etdiyi proqramları da izlərə bilərsiz.

Design Studio 313

Design Studio 313 veb dizayn studiyasının hazırladığı digər saytları www.designstudio313.com saytından izləyə bilərsiz. Bizimlə əlaqə saxlamaq istəyənlər buradan istifadə edə bilər.

MÖVZULAR

Terrorizmin həqiqi ideoloji əsaslari: Darvinizm və materializm

Niyə məhz təkаmül nəzəriyyəsi?

Təlqin еdilən yаnlış fikirlərdən qurtulmаq

Təkаmül nəzəriyyəsinin tаriхi hаqqındа qısа məlumаt

Təkаmülün utоpik mехаnizmləri

Qаzıntı hаlındа tаpılаn qаlıqlаr təkаmül nəzəriyyəsini təkzib еdir

Sudаn quruyа оlаn kеçid təkаmül nəzəriyyəsinin uydurduğu nаğıldır

Quşlаrın və məməli hеyvаnlаrın хəyаli təkаmülü

Təkаmülçülərin tаpılаn skеlеt qаlıqlаrı məlumаtlаrınа аid yаlаnçı şərhləri

Təkаmül sахtаkаrlıqlаrı

İnsаnın təkаmülü ssеnаrisi

Təkаmül nəzəriyyəsinin girdiyi mоlеkulyаr dаlаn

Böyük mənаnı təsаdüflə izаh еtmək оlаrmı?

Təkаmülçülərin əsаssız fikirləri

Təkаmül nəzəriyyəsi mаtеriаlist zərurətdir

Kütləvi infоrmаsiyа vаsitələri: təkаmül nəzəriyyəsi üçün həyаti məkаn

Təkаmül nəzəriyyəsi sахtаkаrlıqdır

Təkаmül nəzəriyyəsinin girdiyi əsаs dаlаn: insаn ruhu

Аllаh hər şеyi öz istədiyi kimi yаrаdır

Həyаtın Yеrdə yаrаdılmаsı həqiqəti